CÔNG TY CỔ PHẦN VIFOSA
VIFOSA JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động đánh giá và chứng nhận

Chứng nhận trang trại chuẩn GlobalGAP

Chứng nhận trang trại chuẩn GlobalGAP

TOP